Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення 04.04.2008
Дата публікації 07.04.2008 19:01:00
Найменування емітента* ВАТ "Носівське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 17100 , Україна Чернігівська обл. м.Носівка вул.Київська №9
Керівник* Булах Микола Васильович - Голова правління. Тел: 0464227441
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Член правління – Кладинога Володимир Миколайович (паспорт НК 588648, виданий Носівським РВ УМВС в Чернігівський обл 11.05.99.)., володіє 0,00009% в статутному капіталі – Звільнено.

Член правління – Калюжний Микола Миколайович (паспорт НК 044362 виданий Носівським РВ УМВС в Чернігівський обл 19.01.96)., володіє 0,00026% в статутному капіталі – Звільнено.

Голова наглядової ради – Бордакова Людмила Петрівна (паспорт НК 201232, виданий Носівським РВ УМВС в Чернігівський обл 18.12.96)., володіє 0,00017% в статутному капіталі – Звільнено.

Голова наглядової ради – Кладинога Володимир Миколайович (паспорт НК 588648, виданий Носівським РВ УМВС в Чернігівський обл 11.05.99)., володіє 0,00009% в статутному капіталі – Призначено.

Член наглядової ради – Кравченко Валерій Якимович (паспорт НК 201225, виданий Носівським РВ УМВС в Чернігівський обл 17.12.96), володіє 0,00087% в статутному капіталі – Звільнено.

Член наглядової ради – Бордакова Людмила Петрівна (паспорт НК 201232, виданий Носівським РВ УМВС в Чернігівський обл 18.12.96)., володіє 0,00017% в статутному капіталі – Призначено.

Примітки: Звільнення та призначення здійснене на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 04.04.2008 року. Термін обрання згідно прийнятої нової редакції статуту. У призначених осіб Товариства непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.